Polski English

Zamówienia publiczneWykonanie oraz dostawę "Regulowanego generatora pola magnetycznego"


Zapytanie Ofertowe dla zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę aparatury naukowej - w języku polskim >>


The request a proposal the public order for manufactured and delivery of scientific apparatus -   in English >>

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE REMONTU INSTALACJI WODNEJ UKŁADU CHŁODZENIA MAGNESÓW TYPU BITTERA W MIĘDZYNARODOWYM LABORATORIUM SILNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH I NISKICH TEMPERATUR WE WROCŁAWIU
WROCŁAW, UL. GAJOWICKA 95Ogłoszenie o zamiarze zawarcie umowy - Roboty budowlane >>
Informacja o unieważnieniu postępowania. >>
Ogłoszenie o zamówieniu BZP >>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ >>
Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU >>
Załącznik nr 9 – wzór umowy >>
Załączniki edytowalne nr 1-7 >>