Polski English

Wielkości magnetyczne


Charakterystyka wstawek pomiarowych, które po zamontowaniu w nich próbek pozwalają na pomiary wielkości magnetycznych w polach stałych lub impulsowych takich jak 

  • namagnesowanie, 
  • moment magnetyczny 
  • podatność. 

Wstawki do pomiarów wielkości magnetycznych


Magnetometr indukcyjny (nr 90)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Moment magnetyczny  m=f(H); Δm=10-5Am 2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 42T (standardowo 36T); 

stałe temperatury: 4.2K, 78K, temperatura pokojowa

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w cewkach pomiarowych

Rozmiar badanej próbki

Średnica próbek Φ~2.5mm, h=2÷3mm umieszczone w pojemniku cylindrycznym

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MI

Opiekun wstawki

mgr Andrzej Gilewski,

Magnetometr indukcyjny (nr 91)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Moment magnetyczny, oscylacje de Haasa-van Alphena m=f(H); Δm =10-4Am2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 42T (standardowo 36T); 

stałe temperatury: 4.2K, 78K, temperatura pokojowa

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w cewkach pomiarowych

Rozmiar badanej próbki

Średnica próbek Φ< 2.5mm, h=2÷3mm umieszczone w pojemniku cylindrycznym

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MI

Opiekun wstawki

mgr Andrzej Gilewski

Magnetometr do pomiaru oscylacji de Haasa-van Alphena (nr 92)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Oscylacje de Haasa-van Alphena   m=f(H); Δm=10-5Am2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 42T (standardowo 36T); 

stałe temperatury: 4.2K, 78K, 300K

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w cewkach pomiarowych

Rozmiar badanej próbki

Średnica próbek Φ<1mm, h=1÷2mm umieszczone wewnątrz karkasu cewki pomiarowej

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MI

Opiekun wstawki

mgr Andrzej Gilewski

Magnetometr wibracyjny I

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Moment magnetyczny (m) lub podatność magnetyczna χ, m=f(H) χ =f(T), 

efekt de Haasa-van Alphena;  Δm=10-8Am2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: od 1.5K do temperatury pokojowej

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w dwóch cewkach pomiarowych (uśrednienie po 4 cyklach przesuwu)

Rozmiar badanej próbki

Zalecany kształt: kula o średnicy Φ2÷3mm, mogą być inne kształty ale geometryczne

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-2

Opiekun wstawki

prof. Wiktor Niżankowski

Magnetometr wibracyjny II

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Namagnesowanie M=f(H) oraz M=f(T); ΔM~1%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; 

zakres temperatur: od 4.2K do 300K

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w dwóch cewkach pomiarowych (uśrednienie po kilku cyklach)

Rozmiar badanej próbki

Kształt próbki: kula o Φ~5mm lub inny geometryczny

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-2

Opiekun wstawki

mgr Daniel Gajda

Magnetometr wibracyjny III

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Moment magnetyczny (m) lub podatność magnetyczna χ, m=f(H) χ =f(T), 

efekt de Haasa-van Alphena;  Δm=10-8Am2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: od 1.5K do temperatury pokojowej

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej w dwóch cewkach pomiarowych (uśrednienie po 4 cyklach przesuwu)

Rozmiar badanej próbki

Zalecany kształt: kula o średnicy Φ2÷3mm, mogą być inne kształty ale geometryczne

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

dr Yurii Koshkid'ko

Magnetometr pojemnościowy

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Namagnesowanie M=f(H) M=f(T) (ΔM~1%); 

czułość:  2.5×10-4Am2

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T;

zakres temperatur: od 1.5K do 300K

Metoda pomiaru

Rejestracja natężenia prądu w cewce kompensacyjnej

Rozmiar badanej próbki

Kształt próbki dowolny, rozmiary kilka mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-1

Opiekun wstawki

mgr Daniel Gajda

Waga do pomiarów magnetycznych (Cahn 1000)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Podatność magnetyczna  χg=f(T)  i namagnesowanie M=f(H) oraz M=f(T);
błąd (ΔM<1%); (Δχg<1%)

Natężenie pola i zakres temperatur

Standardowe pole  0.428T; χg=f(T) w zakresie temperatur 4.2÷300K 
M=f(H) i M=f(T) w stałych temp.: 4.2K, 77.4K, 300K

Metoda pomiaru

Rejestracja siły działającej na próbkę w niejednorodnym polu magnetycznym (metoda Faradaya)

Rozmiar badanej próbki

Kształt próbki dowolny, lita próbka umieszczona w pojemniku z miedzi o wymiarach: Φwewn.~3,5mm, h~3,5mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

Magnes rdzeniowy

Opiekun wstawki

Jolanta Warchulska

PPMS - Opcja do pomiarów magnetycznych

Mierzona wielkość

Pomiar: zmiennoprądowy podatności magnetycznej; 
magnetometr stałoprądowy – pomiar momentu magnetycznego

Natężenie pola i zakres temperatur

-14 T ÷ +14 T; 1.9 K – 350 K

Zakres pomiaru dla DC

5×10-5 emu – 5 emu

Zakres częstotliwości dla AC

10 Hz – 10 kHz

Czułość

2×10-8 emu przy 10 kHz

Rozmiar badanej próbki

Średnica – 5 mm, długość – 10 mm

Opiekun wstawki