Polski English

Wielkości elektryczne


Charakterystyka wstawek pomiarowych, które po zamontowaniu w nich próbek pozwalają na pomiary wielkości elektrycznych takich jak:
  • opór, 
  • magnetoopór ,
  • natężenie prądu. 

Wstawki do pomiarów wielkości elektrycznych

 

Pomiar oporu i magnetooporu

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Opór lub magnetoopór p=f(H) p=f(T); Δp~0,02% 

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 14T; zakres temperatur: 4.2÷300K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Jednocześnie 2 próbki prostopadłościenne 2×2×5mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

dr hab. inż. Jacek Ćwik, dr Yurii Koshkid'ko

Magnetoopór i pochodne

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Magnetoopór, efekt Halla, efekt Shubnikova-de Hassa, pola krytyczne nadprzewodników; Δp~0,02%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: stałe do 20T, impulsowe do 40T; 

zakres temperatur: stałe temp. T=4.2K, T=78K lub 300K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Próbki o długości lmax≤6mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15,  MI

Opiekun wstawki

mgr Andrzej Gilewski

Prądy krytyczne

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Pomiar napięcia w zależności od natężenia prądu (do 150A) i/lub pola magnetycznego; czułość Δp~1%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: stałe do 20T; zakres temperatur: 4.2K÷300K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Próbki: taśmy, druty

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

mgr Andrzej Gilewski

Wstawka uniwersalna (opór, cechowanie termometrów, efekt piroelektryczny)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Opór; czułość 10-1%÷10-2%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 14T; 

zakres temperatur: 2÷300K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Łoże dla próbek: 10×10mm, h~5mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

mgr Stanisław Matyjasik

Opór i magnetoopór w magnesach nadprzewodzących

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Opór; dokładność ~10-2%; efekt Shubnikova-de Haasa

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: 2K ÷ 320K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa, próbka może być obracana w dwóch prostopadłych płaszczyznach

Dimension of studied sample

Prostopadłościan lub wałek: l, Φ<10mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-1 MN-2

Opiekun wstawki

prof. Viktor Nizhankowski

Magnetoopór lub prądy krytyczne

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Magnetoopór lub prądy krytyczne; dokładność ~0.02%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: 2÷320K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Próbki w postaci drutów, taśm: l, Φ <6mm 

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

mgr inż. Daniel Gajda

Opór, magnetoopór,efekt Halla materiałów z dużym oporem, 

efekt Shubnikowa-de Hassa

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Opór oraz jego pochodne; dokładność ~0.01%

Natężenie pola i zakres temperatur

Pola stałe do 15T i qwazistacjonarne do 40T; zakres temperatur: 2÷320K

Metoda pomiaru

Metoda czterokontaktowa

Rozmiar badanej próbki

Prostopadłościany lub walce, l=10mm, Φ=3mm÷4mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15, MN-1, MN-2, MKS

Opiekun wstawki

prof. Viktor Nizhankowski

Komora ciśnieniowa

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Wielkości elektryczne pod ciśnieniem; dokładność: 0,1%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: 4.2÷300K , ciśnienie 16kBar

Metoda pomiaru

Pomiar zmian napięcia na próbce

Rozmiar badanej próbki

Próbki cylindryczne o wymiarach: Φ<4mm,  l=10mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-2

Opiekun wstawki

mgr Daniel Gajda

Niskotemperaturowe charakterystyki nadprzewodników (B.7nr1)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

pomiar sygnału rozkompensowania cewek pomiarowych; dokładność: 0.1%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 5T; zakres temperatur: 0.5K÷4.2K

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian strumienia indukcji magnetycznej

Rozmiar badanej próbki

Próbki o nieregularnych kształtach, max. rozmiar 3mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary


Opiekun wstawki


PPMS - Opcja do pomiarów elektro-transportowych

Mierzona wielkość

Pomiar: oporności (4-przewodowy, 2-przewodowy); efektu Halla; 
krzywej prądowo-napięciowej, różnicy oporności.

Natężenie pola i zakres temperatur

-14 T ÷ +14 T; 1.9 K – 400 K

Zakres prądowy

10 nA – 100 mA

Zakres częstotliwości dla AC

0.1 Hz – 200 Hz

Zakres oporności dla połączenia 4-przewodowego

10 µΩ - 5 MΩ

Zakres oporności dla połączenia 2-przewodowego

5 MΩ - 1 GΩ

Opiekun wstawki


PPMS - Opcja do pomiarów oporności

Mierzona wielkość

Pomiar: oporności (4-przewodowy) metodą stałoprądową.

Natężenie pola i zakres temperatur

-14 T ÷ +14 T; 1.9 K – 400 K

Zakres prądowy

5 nA – 5 mA

Czułość

20 nV

Zakres napięciowy

1 mV – 95 mV

PPMS - Opcja do pomiarów transportowych metodą zmiennoprądową

Mierzona wielkość

Pomiar: oporności metodą zmiennoprądową; efektu Halla; krzywej prądowo-napięciowej; prądów krytycznych.

Natężenie pola i zakres temperatur

-14 T ÷ +14 T; 1.9 K – 400 K

Zakres prądowy

2 µA – 2 A

Rozdzielczość

20 nA

Opiekun wstawki