Polski English

Rada Naukowa Międzynarodowego Laboratorium

 2015-2018Członkowie Rzeczywiści Laboratorium:

1.  Polska Akademia Nauk:

 • Prof. dr hab. Janusz Lipkowski - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Henryk Szymczak - Instytut Fizyki PAN, Warszawa

2.  Rosyjska Akademia Nauk:

Przewodniczący Rady Naukowej: Prof. Alexander F. Andreev - Kapitza Institute for Physical Problems RAS, Moscow, Russia

 • Prof. Evgeny P. Khlybov - Institute for High Pressure Physics RAS, Troitsk, Moscow, Russia
 • Prof. Robert V. Parfienev - Ioffe Physico-Technical Institute RAS, St. Petersburg, Russia

3.  Narodowa Akademia Nauk Ukrainy:

 • Prof. Sergiy L. Gnatchenko - Institute for Low Temperature Physics and Engineering NASU, Kharkov, Ukraine
 • Prof. Alexander A. Kordyuk - Kurdyumov Institute for Metal Physics NASU, Kiev, Ukraine

4.  Bułgarska Akademia Nauk:

 • Prof. Dr. Vasil Lovchinov - Institute of Solid State Physics BAS, Sofia, Bulgaria        
 • Prof. Dr. Ivan Nedkov - Institute of Electronics BAS, Sofia, Bulgaria

 

Członkowie Stowarzyszeni Laboratorium :

1.  Akademia Nauk Mołdawii:

 • Prof. dr hab. sci. Fiodor M. Muntean - Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies “D. Ghitu”, ASM, Chisinau, Moldova

2.  Uniwersytet Warwick:

 • Dr. Oleh A. Myronov - Department of Physics in the University of Warwick, United Kingdom

3.  Instytut Leibniza IFW:

 • Prof. Dr. Jens Freudenberger (>>) - Institute for Metallic Materials (IMW),  Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW),
  Dresden, Germany 

 

Pozostali członkowie Rady Naukowej wybrani zgodnie ze Statutem Międzynarodowego Laboratorium:

 • Prof. Dr. Ludwig Schultz (>>) - Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW), Dresden, Germany 
 • Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski (>>) - Dyrektor INTiBS PAN, Wrocław, Polska  
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller (>>) - MLSPMiNT, Wrocław, Polska
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (>>) - MLSPMiNT, Wrocław, Polska
 • Prof. ndzw. Victor I. Nizhankovskii (>>) - MLSPMiNT, Wrocław, Polska
 • Prof. ndzw. Tomasz Palewski - MLSPMiNT, Wrocław, Polska
 • Prof. dr hab. Wojciech Suski - MLSPMiNT, Wrocław, Polska