Polski English

Pracownicy
Kierownictwo

Tomasz Ferenz - Likwidator Międzynarodowego Laboratorium
; tel. (71)3907109Główna Księgowa - Łucja Sikora; tel.: (71)3907101

Naczelny Inżynier - mgr inż. Łukasz Potoczny
; tel.: (71)3907115 lub (71)3619579Sekretariat - tel./ fax: (71)3612721
mgr inż. Agnieszka Domaradzka - asystentka Dyrektora;
() tel.:(71)3907114


Pion naukowo-badawczyprof. dr hab. Krzysztof Rogacki - specjalista z zakresu fizyki ciała stałego oraz fizyki i techniki niskich temperatur. Zainteresowania naukowe: nadprzewodnictwo klasyczne i wysokotemperaturowe, współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, dynamika wirów magnetycznych oraz zagadnienia związane z polami i prądami krytycznymi. Kierownik zespołu badawczego „Nadprzewodnictwo”;
(), tel. (48 71)3907110

prof. nadzw. dr hab. Victor I. Nizhankovskii - konstrukcja magnesów dużej mocy, w tym unikalnych magnesów quasi stacjonarnych generujących najwyższe dostępne w Laboratorium pola magnetyczne o indukcji do 40T. Kierownik zespołu badawczego „Układy nanorozmiarowe”;
(),  tel.: (71)3907105


dr hab. inż. Jacek Ćwik - adiunkt; badania właściwości fizycznych z uwzględnieniem efektu magnetokalorycznego roztworów stałych ziemia rzadka - metale przejściowe. Syntezy, pomiary magnetyczne oraz transportowe. Kierownik zespołu badawczego „Magnetyzm”;
(),  tel.: (71)3907116


dr Valeriy Bezusyy
- adiunkt; badania prądów krytycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych;
(), tel.: (71)3907118


dr inż. Daniel Gajda - adiunkt; pomiary prądu krytycznego, krytycznego pola magnetycznego i krytycznej temperatury w materiałach nadprzewodzących (przewody, taśmy i próbki masywne);
(),   tel.: (71)3907125


dr Yurii Koshkid'ko - adiunkt; pomiary magnetyczne, magnetokaloryczne, transportowe;
(), tel.: (71)3907111


mgr Andrzej Gilewski - konstruktor systemów pomiarowych; specjalista w zakresie hydrodynamiki, mechaniki, elektroniki;
(), tel: (48 71)3907129


mgr Anton Los - asystent; badania prądów krytycznych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych;
(),Tel: (48 71)3907136


mgr Stanisław Matyjasik - specjalista; cechowanie termometrów, pomiary oporu i efektu piroelektrycznego;
(), tel.: (71)3907124Pion techniczny
Andrzej Karolewski - sterowanie pracą magnesów Bittera;
(),  tel.: (71)3907104Jan Królikowski - składanie cewek magnesu Bittera, Magazyn, pomoc techniczna;
tel.: (71)3907108


Jolanta Warchulska
– metrolog; prowadzenie strony internetowej;
, tel.: (71)3907119


Piotr Lis - elektryk; 
(), tel.: (71)3907131


Andrzej Cegielski - elektryk;
(), tel.: (71)3907131Andrzej Dżagan - warsztat mechaniczny; 
tel.: (71)3907126


Adam Brodowski - pompownia, układ chłodzenia magnesów Bittera;
(), tel.: (71)3907107


Paweł Chirowski
- dystrybucja cieczy kriogenicznych;
tel.: (71)3907102 Pion administracyjny
mgr Mariusz Pypka - kierownik działu administracyjno-gospodarczego, BHP;
(), tel.: (71)3907113


mgr Dorota Frontczak - specjalista ds. kadr; dział spraw osobowych;
(), tel.: (71)3907103


Marek Bagrowski
- kierowca/zaopatrzeniowiec; zaopatrzenie;
(), tel.: (71)3907117
W  roku 2013.