Polski English

Badania Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (MLSPMiNT) prowadzi prace badawcze w stałych (do 15T), kwasistacjonarnych (do 36T) i impulsowych (do 42T) polach magnetycznych, w szerokim zakresie temperatur (od 1.5 do 320 K).

Priorytetami badawczymi Międzynarodowego Laboratorium są :

  • Nanorozmiarowe materiały i niskowymiarowe układy, w tym nanostruktury, nanonici i wiskersy (wiskery?).
  • Przejścia fazowe w silnych polach magnetycznych.
  • Zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach obserwowane w ekstremalnych warunkach.

Badania realizowane są przez grupy naukowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy, których projekty badawcze zostały zaakceptowane przez Radę Naukową Laboratorium.